Shri Rahul Gandhi addressed Mehngai Hatao Maha Rally at Vidhyadhar Nagar Stadium, Jaipur (Rajasthan)

Shri Rahul Gandhi addressed Mehngai Hatao Maha Rally at Vidhyadhar Nagar Stadium, Jaipur (Rajasthan)